Yellow & Orange Stripe Pillow

Description: Rectangula Yellow, Orange, & Cream Striped Pillow

Dimensions: 27 x 15

Tags: cream, yellow, pillow, stripe, striped pillow, rectangular pillow, orange pillow, orange