Midnight Blue Velvet Pillow

Description: Square Midnight Blue Velvet Pillow

Dimensions: 18 x 18

Tags: blue, velvet, pillow, dark blue pillow, midnight blue pillow, navy blue pillow, velvet pillow, blue velvet pillow, navy velvet pillow